دیوار سبز یک سیستم نوین و پایدار کشاورزی شهری است

دیوار سبز یک سیستم نوین و پایدار کشاورزی شهری است

دیوار سبز یک سیستم نوین و پایدار کشاورزی شهری است

Blog Article


دیوار سبز یک سیستم نوین و پایدار کشاورزی شهری است که در آن گیاهان به صورت عمودی و روی یک دیوار یا سطح شیب دار کاشته می شوند. این سیستم شامل یک دیوار حامل، یک لایه رشد گیاهان (خاک، مواد معدنی یا هیدروپونیک) و یک سیستم آبیاری و زهکشی است.

دیوارهای سبز می توانند در فضاهای داخلی و خارجی شهری مانند ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، پارکینگ ها، دیوارهای حائل و حتی گلخانه ها نصب شوند. آنها علاوه بر ایجاد یک محیط زیبا و سرسبز، دارای مزایای زیست محیطی مهمی هستند:

1. تصفیه هوا و تولید اکسیژن
2. کاهش آلودگی صوتی با جذب صدا
3. عایق بندی حرارتی و کاهش هزینه های سرمایش و گرمایش
4. افزایش تنوع زیستی در شهرها
5. جذب گازهای گلخانه ای مانند CO2
6. کاهش اثر جزیره گرمایی شهری

دیوارهای سبزیک راهکار نوآورانه برای افزایش فضای سبز در شهرهای متراکم و توسعه پایدار شهری به شمار می روند. آنها نه تنها منافع زیست محیطی دارند بلکه باعث بهبود کیفیت زندگی شهری نیز می شوند.

Report this page